student Visa

 

ویزای تحصیلی کانادا:

کشور کانادا همواره از برترین مقاصد مورد علاقه دانش آموزان و دانشجویان بین‌الملی است. ویزای تحصیلی کانادا، مجوزی برای ورود به این کشور و تحصیل در آن است که برای اخذ آن می بایست از موسسات آموزشی تعیین شده ای که با عنوان DLI شناخته می شوند،  می بایست پذیرش گرفت. منظور از DLI که مخفف عبارت Designated Learning Institutions است، موسساتی هستند که امکان (مجوز) جذب دانشجویان خارجی را دارند و پس از دریافت پذیرش از این دانشگاهها، مجوز تحصیل از سوی سفارت ارائه می گردد که در این پروسه همراهی یک مجموعه مجرب و کاردان از اشتباهات متقاضی کاسته و اطمینان از صحت مدارک و کیفیت و تنظیم پرونده در موفق شدن دریافت ویزا نقش تعیین کننده ای دارد.

 

مدارک لازم جهت ويزای دانشجوي:

A. Documents for Acceptance From Institution:

-فتوکپی صفحه ی اول پاسپورت

-ترجمه ی مدارک تحصيلی و ريزنمرات شامل دبيرستان ، پيش دانشگاهی ، ليسانس، فوق ليسانس و هر مدرک ديگر تحصيلی

-مدرک آيلس 

-ترجمه ی رسمی ساير مدارک شامل جوايز دريافتی از مدرسه 

-نامه ی علاقه مندی 

-هزينه ی فرم ها ی اداره مهاجرت

B. Documents for Study Permit:

-کپی تمام صفحات پاسپورت که معتبر باشد و صفحات مهر خورده ( ويزا)

-ترجمه ی رسمی شناسنامه برای متقاضی اصلی و والدين و همسر

-ترجمه ی رسمی شناسنامه و مدارک آموزشی همسر متقاضی در صورتی که متقاضی باشد

-ترجمه ی رسمی نامه ی اشتغال

-ترجمه ی رسمی مدارک مالی در کانادا شامل حساب بانکی به نام متقاضی و والدين و شرکتی که به نام والدين متقاضی است.

-ترجمه ی رسمی مجوز کار در صورتی که وجود دارد

-ترجمه ی رسمی اسناد خدمت سربازی

-تهيه ی چهار عکس سه در چهار طی شش ماه گذشته

-پرداخت کليه هزينه ها و تهيه ی تصويری از آنها